Ανακοίνωση Συλλόγου 19-5-2020 – Οδηγίες Εγγραφής Επανεγγραφής Χρήστη τ. ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες την Εγγραφή Νέου Χρήστη / Επανεγγραφή Χρήστη / Ενεργοποίηση Χρήστη / Απώλεια Συνθηματικού στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ–ΕΤΑΜ.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας παραθέτουμε, προς ενημέρωσή σας, οδηγίες για την Εγγραφή Νέου Χρήστη / Επανεγγραφή Χρήστη / Ενεργοποίηση Χρήστη / Απώλεια Συνθηματικού στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

Βήμα 1ο : Μετάβαση στην ιστοσελίδα www.ika.gr

Βήμα 2ο : Στο μενού «ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ επιλογή «Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας»

Βήμα 3ο : Ακολουθούνται τα Βήματα Πιστοποίησης όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα.

Ειδικότερα:

Αριστερά στην ιστοσελίδα βρίσκεται το μενού:

Αρχική Σελίδα

 • Εγγραφή Νέου Χρήστη
  • Νομικού Προσώπου
  • Φυσικού Προσώπου
  • Μετάπτωση Συμβ/φων
 • Επανεγγραφή Χρήστη
  • Επανεγγραφή Φυσ. Πρ.
  • Επανεγγραφή Νoμ. Πρ.
 • Λοιπές Λειτουργίες
 • Ενεργοποίηση Χρήστη
 • Απώλεια Συνθηματικού

Ακολουθούνται τα βήματα:

ΒΗΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Eπιλέξτε Νομικό Πρόσωπο ή Φυσικό Πρόσωπο στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία ως Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία της και να τα προσκομίσετε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα-παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιθυμείτε.

ΒΗΜΑ 2ο: ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ – ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των στοιχείων της αίτησης που υποβάλατε ηλεκτρονικά και θα σας αποδοθεί ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση του επόμενου βήματος.

ΒΗΜΑ 3ο: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Επιλέξτε Ενεργοποίηση προκειμένου να προβείτε σε ενεργοποίηση του λογαριασμού που δημιουργήσατε κατά την Εγγραφή σας χρησιμοποιώντας τον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ που παραλάβατε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επιλέξετε Επανεγγραφή (Φυσικoύ ή Νομικού Προσώπου) στην περίπτωση που είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο αντίστοιχα) αλλά έχετε ξεχάσει είτε τον κωδικό χρήστη σας (username), ή/και το συνθηματικό (password) ή/και τον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ. Η διαδικασία επανεγγραφής είναι η ίδια με αυτή της αρχικής εγγραφής.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στους ήδη πιστοποιημένους συμβολαιογράφους για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω φαξ παρέχεται η δυνατότητα απόδοσης κλειδαρίθμου μέσω της επιλογής Μετάπτωση Συμβολαιογράφων. Ωστόσο, η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού παραμένει η ίδια, όπως αυτή περιγράφεται στο ΒΗΜΑ 3ο: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.


Με τιμή

       Ο Πρόεδρος                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης