Ανακοίνωση Συλλόγου 20-5-2020 – Έκτακτη κλήρωση 15-7-2020 για συμμετοχή στο Μητρώο Διαθηκών (Νομός Αττικής)

ΘΕΜΑ: Έκτακτη κλήρωση 15-7-2020 για συμμετοχή στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.  του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013 (Νομός Αττικής)

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι την Τετάρτη 15-7-2020 θα διενεργηθεί έκτακτη κλήρωση για την κατάταξη των προσώπων του Μητρώου Εκτελεστών κ.λπ. του άρθρου 16 Ν. 4182/2013, που έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο έως 19-6-2020.

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων.

Συνημμένα σας αποστέλλεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 47364 ΕΞ/15-5-2020 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας