Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-5-2020 – Μερική Κύρωση Δασικών Χαρτών Θεσπρωτίας

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν το υπ’ αριθ. Πρωτ. 50312/12.05.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Θεσπρωτίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που αφορά στην ενημέρωση για την απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.3889/2010 της Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας (προ-Καποδιστριακός ΟΤΑ Ηγουμενίτσας), Δήμου Ηγουμενίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας