Ανακοίνωση Συλλόγου 22-5-2020 – Χρήση Αποδεικτικών από Τοπικά Γραφεία ΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Χρήση αποδεικτικών / βεβαιώσεων από Τοπικά Γραφεία και Υποκαταστήματα ΦΚΑ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Ενημερωθήκαμε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ότι τα αποδεικτικά / βεβαιώσεις που χορηγούνται από τα Τοπικά Γραφεία και Υποκαταστήματα ΦΚΑ για ανέλεγκτες υποθέσεις ελευθέρων επαγγελματιών δύνανται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4611/2019 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων για την ασφαλιστική ενημερότητα, ΜΟΝΟΝ εφόσον φέρουν τη μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                      Θεόδωρος Χαλκίδης