ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγγραφή / επανεγγραφή ενεργοποίηση Χρήστη / χορήγηση κλειδαρίθμου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

κατόπιν επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς του ΕΦΚΑ, όπου παραθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι στην επανεγγραφής τους, στην επεξεργασία της αίτησης χορήγησης κλειδαρίθμου, στην διαδικασία χορήγησης κλειδαρίθμου ηλεκτρονικά κ.α., μας μετεφέρθη ότι όποιος συνάδελφος αντιμετωπίζει τα ανωτέρω ή παρόμοια προβλήματα να απευθύνει αντίστοιχο αίτημα επίλυσης/βοήθειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Υποστήριξης Ιστοτόπου και Διαδικτυακής Πύλης tm.web@efka.gov.gr, το οποίο θα τύχει άμεσηςεπεξεργασίας.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης