Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΣ 30/3/2015

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε τη Δευτέρα 30 Mαρτίου 2015 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, με θέματα:

1-)Εκτέλεση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου .
2-)Καθορισμός αριθμού μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναδειχθεί μετά τις προσεχείς αρχαιρεσίες, κατ’ άρθρο 1 παρ. 6 Π.Δ. 36/99 και άρθρο 103 Ν.2830/2000.
3-)Διενέργεια επανελέγχου στον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, Γ.Γ.Δ.Π. του Υπουργείου Οικονομικών.
4-)Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την εξέλιξη θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και το Εξωτερικό –Εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση-Περιεχόμενο και πορεία των αναλογιστικών μελετών.
5) Εκθέσεις οφειλής  με αριθμούς 20253/4-3-2015, 20255/4-3-2015 και 20057/5-6-2014.
6-) «Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και επιπτώσεις στην Ελληνική Συμβολαιογραφία».
7-)  Υπηρεσιακά σημειώματα- Αιτήσεις – Βοηθήματα– Διάφορα.

Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης