Ανακοίνωση Συλλόγου 28-5-2020- Έγγραφα Ασφαλιστικής Ενημερότητας

ΘΕΜΑ: Έγγραφα Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας έχουν αναρτηθεί έγγραφα που αφορούν την ασφαλιστική ενημερότητα.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                               Θεόδωρος Χαλκίδης