Ανακοίνωση Συλλόγου 29-5-2020 – Παράταση δηλώσεων φόρου κληρονομιάς

ΘΕΜΑ: «Παράταση Δηλώσεων Φόρου Κληρονομιάς»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Αντιπρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Θ. κ. Δημήτριο Τζίμα, ο οποίος εκπροσωπώντας την Ελληνική συμβολαιογραφία,  είχε υποβάλει σχετικό αίτημα για την παράταση δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, το σχετικό αίτημά μας θα τύχει αποδοχής.

Αναμένεται η έκδοση απόφασης, η οποία θα σας κοινοποιηθεί.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                    Θεόδωρος Χαλκίδης