Εγκύκλιος Συντονιστικής 23/2015 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα

1) Το με αριθμό πρωτ. Οικ.1503819/ΝΔ416/2-3-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. (Νομικής Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου) σε ορθή επανάληψη σχετικά με την παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στους ΟΤΑ Πολυκάστρου και Πευκοδάσους του Νομού Κιλκίς-Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών-Έννομα Αποτελέσματα, και

2) Το με αριθμό πρωτ. Οικ.ΠΡ 357/10.13/1505831/2-3-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε., σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου καλούνται οι έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα στις υπό κτηματογράφηση περιοχές που αναφέρονται σ’ αυτό, να υποβάλλουν δηλώσεις στο διάστημα από 03 Μαρτίου 2015 έως 03 Ιουνίου 2015 (κάτοικοι ημεδαπής) και από 03 Μαρτίου 2015 έως 03 Σεπτεμβρίου 2015 (κάτοικοι εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο), στα γραφεία κτηματογράφησης που συγκροτήθηκαν ως στο διαβιβαζόμενο έγγραφο συνημμένο πίνακα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης