Ανακοίνωση Συλλόγου 4-6-2020 – Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 1.6.2020 – Ένορκες βεβαιώσεις – Ηλεκτρ. υποβολή δηλώσεων

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνήλθε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω της κρισιμότητας των θεμάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική Συμβολαιογραφία σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις και την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΜΑ.

Αναφορικά με το θέμα των ενόρκων βεβαιώσεων, ομόφωνα αποφασίστηκε α) η διερεύνηση με κάθε πρόσφορο μέσο (γνωμοδοτήσεις Καθηγητών Πανεπιστημίου κ.λπ.) της νομιμότητας κατάρτισης των ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους και β) η εξουσιοδότηση του Προέδρου του Συλλόγου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε μέχρι την 15.9.2020 (ημερομηνία λήξης της ΠΝΠ) οι ένορκες βεβαιώσεις να επανέλθουν και να ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων, ακόμα και με 20 ευρώ.

Αναφορικά με το θέμα της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ΦΜΑ, ο Πρόεδρος, ενεργώντας σύμφωνα με την από 26.1.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., η οποία αποφάσισε ότι …..«η εκπροσώπηση του σώματος θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της μειοψηφίας σ’ όλες τις συναντήσεις και επαφές με τους αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες και υπηρεσιακούς φορείς»  απηύθυνε ερώτημα στα μέλη της μειοψηφίας, εάν γνωρίζουν ο,τιδήποτε σε σχέση με την επικείμενη αλλαγή της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων κεφαλαίου (ΦΜΑ, γονικών δωρεών, κληρονομιών). Η απάντηση που έλαβε από τους ως άνω έξι συναδέλφους-μέλη της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των άλλων, ήταν «ότι  αναμένουν συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς. Πέραν τούτου δεν γνωρίζουν κάτι άλλο». Μάλιστα ένα μέλος της μειοψηφίας δήλωσε  «Δεν ξέρω για ποιό πράγμα μιλάτε».

Μετά τα ανωτέρω, λόγω της σοβαρότητας και του κατεπείγοντος του θέματος,  μετά από προσωπική όχληση του Προέδρου προς τον Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής όρισε άμεσα για σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ. τηλεδιάσκεψη με θέμα «Ζητήματα φορολογίας κεφαλαίου» με τη συμμετοχή όλων των Προέδρων των  Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας. Για το περιεχόμενο της τηλεδιάσκεψης θα ενημερωθείτε άμεσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας