Αναστολή άρθρων 47, 48 και 49 Ν. 4646/2019

ΘΕΜΑ: Αναστολή άρθρων 47, 48 και 49 Ν. 4646/2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ότι το πρωί της Παρασκευής 19-6-2020, κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις», τροπολογία με την οποία μέχρι τις 31-12-2020 αναστέλλεται η υποχρέωση των συμβολαιογράφων για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, ώστε να καταστεί εφικτή η ενημέρωσή τους για τη χρήση των νέων εφαρμογών, η οποία δεν κατέστη δυνατή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το Σάββατο 20-6-2020, οι έξι συνάδελφοι της μειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας μάς ενημέρωσαν με σχετικό email, ότι η ως άνω τροπολογία ήταν αποτέλεσμα «επανειλημμένων εγγράφων αιτημάτων τους προς όλους τους αρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες». Προφανώς, οι συνάδελφοι εξήραν το γεγονός της μη εμπρόθεσμης εκπαίδευσής μας και επέτυχαν τον ανωτέρω στόχο!

Σχετικά με τ’ ανωτέρω επισημαίνουμε τα εξής:

Μέχρι και την Τρίτη 9-6-2020, ημέρα κατά την οποία το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο αυτού για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την αναστολή των άρθρων 47, 48 και 49 του Ν. 4646/2019 υπήρχε μεγάλη ανησυχία σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για την αναστολή ή όχι των σχετικών άρθρων.

Την Παρασκευή 12-6-2020, ο Πρόεδρος του ΣΣΕΑΠΑΔ συναντήθηκε με τους νομικούς συμβούλους της Α.Α.Δ.Ε., προσκομίζοντας έγγραφο του Συλλόγου μας, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

Ενημερώθηκε δε ο Πρόεδρος από τους νομικούς συμβούλους της Α.Α.Δ.Ε., ότι άμεσα σε φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, εκτός των άλλων ότι θα υπάρχει και σχετική διάταξη για την αναστολή των ανωτέρω άρθρων. Την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος μετέφερε την ως άνω πληροφορία στα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. και σε εκπροσώπους της μειοψηφίας.

Χαιρετίζουμε, λοιπόν, την «περήφανη νίκη» των ανωτέρω συναδέλφων, οι οποίοι ενώ για έξι μήνες είχαν την απόλυτη πρωτοβουλία να διεξάγουν επαφές και διαπραγματεύσεις, χωρίς την υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με την από 8-1-2020 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΣΕΑΠΑΔ, δεν έπραξαν  απολύτως τίποτε για την προώθηση των αποφάσεων αυτής, για την διαμόρφωση των οποίων είχαν υπό τις τότε συνθήκες αποφασιστική και μέγιστη συμβολή.

Αντί, λοιπόν, να πανηγυρίζουμε για κάτι το οποίο έξι μήνες δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα, και μάλιστα δηλώνοντας δημοσίως παντελή άγνοια, όχι μόνο εάν θα ανασταλούν τα ως άνω άρθρα αλλά και για την τελευταία απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την υποβολή των δηλώσεων κεφαλαίου, ας αντιληφθούν, τουλάχιστον ορισμένοι από αυτούς, ότι η διάσπαση των δυνάμεων της Ελληνικής συμβολαιογραφίας, ο διχασμός του σώματος και η μικροπολιτική, καθώς και η επίκληση ιδιαιτέρων προσωπικών σχέσεων με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, κακό μόνο κάνουν στην Ελληνική συμβολαιογραφία, όπως άλλωστε σημειώνει και η ΣΕΣΣΕ στην ομόφωνη απόφασή της, που απέστειλε στους συναδέλφους της μειοψηφίας – μέλη του Δ.Σ. του ΣΣΕΑΠΑΔ την 4-5-2020, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.

Με τιμή

    Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης