Ανακοίνωση Συλλόγου 24-6-2020 -Έγγραφο προς ΕΟΔΥ – Ερώτημα-άδεια για Γ.Σ. σε ανοικτό χώρο

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 915/22-6-2020 έγγραφό μας προς τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με το οποίο αιτούμαστε να μας γνωρίσουν, εάν είναι δυνατή –και υπό ποιές προϋποθέσεις– η άμεση σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των συμβολαιογράφων μελών του Συλλόγου, σε ανοικτό χώρο, για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας