Ανακοίνωση Συλλόγου 26-6-2020 – Ενημέρωση για μη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφασης (Β’ 2423)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για μη εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 2423).

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε όποια Δ.Ο.Υ. δεν εφαρμόζει την υπ’ αριθμ. Α.1137/11.06.2020 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 2423), υπ’ όψη της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου (κα Αραχωβίτη 210-3307453 και κος Πούλιος 210-3307481).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας