Συγχώνευση ΔΟΥ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1073995 ΕΞ 2020 έγγραφο του Διοικητή ΑΑΔΕ εν όψει της συγχώνευσης Δ.Ο.Υ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας