Βίντεο: Σύλλογος Συνταξιούχων – Ετήσια Γενική Συνέλευση – 08/02/2015

Παρακολουθήστε την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διοικητικός απολογισμός – ενημέρωση επί των θεμάτων (κύριας σύνταξης Ταμείου Νομικών-επικουρική σύνταξη, ΕΦΑΠΑΞ από Τομέα Παροχών Συμβολαιογράφων του ΕΤΑΑ, Ενοποίηση Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, δυνατότητα για σύσταση αντί του ΤΑΣ νέου ΝΠΙΔ (ΤΕΑ)
2. Οικονομικός απολογισμός: – Ισολογισμός χρήσης 2014
3. Προϋπολογισμός χρήσης 2015.
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από πάσης ευθύνης
6. Προγραμματισμός εκδηλώσεων 2015
7.- Αλλες Προτάσεις

 

{source}

<iframe src=”//player.vimeo.com/video/119621081″ width=”950″ height=”768″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

{/source}