Δελτίο Τύπου Προέδρου-Επιστολή-Απόφαση ΑΑΔΕ 1137-2020

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΥΣΚΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Α.1137/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με επιστολή που διακινήθηκε στο διαδίκτυο και υπογράφεται από συναδέλφους – συμβολαιογράφους και αφορά την υπ’ αριθ. Α.1137/2020 (ΦΕΚ Β΄2423) απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας επισημαίνει ότι η Ελληνική Συμβολαιογραφία αριθμεί 3780 μέλη, τα οποία κατανέμονται σε 9 Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους στην Χώρα, οι αποφάσεις των οποίων λαμβάνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις του εκάστοτε Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο και σε πανελλαδικό επίπεδο από την  Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΕΣΣΕ). Τα δε Συλλογικά Όργανα της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας φέρουν και την ευθύνη για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.

Ως προς την ανωτέρω επιστολή των συναδέλφων – συμβολαιογράφων, που έγινε αντικείμενο δημοσιότητας στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με την ανωτέρω απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ, σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΜΑ στις ΔΟΥ παρουσίαζαν και παρουσιάζουν συγκεκριμένα και οξυμένα προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ΦΜΑ, όπως αυτή περιγράφεται αρχικά στην ανωτέρω απόφαση του κ. Διοικητή ΑΑΔΕ, αποτελεί τη μόνη λύση για την ταχεία και με τα λιγότερα προβλήματα διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Από την άλλη αποτελεί μονόδρομο για την Ελληνική Συμβολαιογραφία όχι μόνον η επισήμανση και η απαρίθμηση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας Συμβολαιογράφος και ο Έλληνας Πολίτης στη συναλλαγή τους με τις ΔΟΥ αλλά και η υποβολή προτάσεων προς την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, κινούμενοι πάντοτε εντός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Συμβολαιογραφίας και της Πολιτείας.

Αυτονόητο δε είναι ότι ο κάθε συμβολαιογράφος έχει τις δικές του προσωπικές εμπειρίες για το σύνολο των ζητημάτων αλλά και των ιδιαιτέρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τις ΔΟΥ που συναλλάσσεται. Υποχρέωση, όμως, εκάστου συμβολαιογράφου είναι και η ενημέρωση των θεσμικών Οργάνων του Συλλόγου του, για την ύπαρξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και την υποβολή των τυχόν προτάσεών του για την επίλυσή τους.

Όλοι οι Έλληνες Συμβολαιογράφοι είμαστε ενήμεροι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία τόσο η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος όσο και οι επιμέρους Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, έχοντας υποβάλλει τις προτάσεις τους αρμοδίως προς το εξίσου αρμόδιο Υπουργείο και την ΑΑΔΕ, συμμετέχουμε ενεργά και εποικοδομητικά στις Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας για την εξεύρεση λύσεων που αφορούν όχι μόνον την διευκόλυνση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος αλλά και των ίδιων των συμπολιτών μας.

Η Ελληνική Συμβολαιογραφία ως θεσμός, είναι υποχρεωμένη να καταγράφει, να ενημερώνει, να προτείνει και να συμμετέχει στις διεργασίες που γίνονται για την εξεύρεση λύσεων στα πολύ οξυμένα προβλήματα στις συναλλαγές, συνδιαλεγόμενη πάντοτε με την Ελληνική Πολιτεία και τις Υπηρεσίες της, η οποία Ελληνική Πολιτεία έχει ανταποκριθεί στη δύσκολη αυτή περίοδο αναγνωρίζοντας την ύπαρξη των προβλημάτων και αναζητώντας από κοινού με την Ελληνική Συμβολαιογραφία τις ενδεδειγμένες λύσεις.

Σημειώνεται ότι η αποστολή ανοικτών επιστολών προς πολιτειακούς παράγοντες, πάντοτε ανώτερους και ανώτατους, είχε προκριθεί και στο παρελθόν στο πλαίσιο της θεσμικής λειτουργίας της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, οι οποίες, όμως, εκτός από τυχόν επικοινωνιακές ανάγκες, κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν είχαν επιφέρει για τον Έλληνα Πολίτη και Συμβολαιογράφο.

Σε αυτή, λοιπόν, την εξαιρετική δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία ανάγκη είναι μια και όλα είναι στο στάδιο της διαμόρφωσης και της νομοθετικής ρύθμισης, να ακολουθείται από τον Έλληνα Συμβολαιογράφο, άμισθο δημόσιο λειτουργό, η συνεννόηση και η συνεργασία για την εξεύρεση των ενδεδειγμένων λύσεων. Το ζητούμενο για όλους μας είναι η διέξοδος και η αντιμετώπιση των προβλημάτων.