«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών διαρκούς Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την καταγραφή, μελέτη και επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας σε αντικείμενα των φόρο