Ανακοίνωση Συλλόγου 20-7-2020 – Υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών (ΜΟΝΟ Ν. Αττικής)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε έκτακτη κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76123 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ/17-7-2020 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 28-8-2020 (ημέρα Παρασκευή) για συμμετοχή στην έκτακτη κλήρωση που θα διενεργηθεί την Τετάρτη 23-9-2020 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013, οι οποίοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους έδρα στο νομό Αττικής.

Η εν λόγω αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, με χρήση των κωδικών TAXISnet.

Ο προσωρινός πίνακας των νέων εγγεγραμμένων θα αναρτηθεί έως τις 4-9-2020 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών, ενώ ενστάσεις επ’ αυτού του πίνακα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τρεις (3) ημέρες μετά την ανάρτησή του. Για δε την ανάρτηση του οριστικού πίνακα συμμετεχόντων στην κλήρωση, τις ενστάσεις κ.λπ., παρακαλούμε να ανατρέξετε στο συγκοινοποιούμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών.

 

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης