Ανακοίνωση Συντονιστικής 20-7-2020 – Μερική Κύρωση Δασικών Χαρτών (Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα)

Θέμα: «Μερική κύρωση δασικών χαρτών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν το υπ’ αριθμ. πρωτ. 98088/05.07.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος που αφορά στην ενημέρωση ότι στην περιοχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με τις οποίες κυρώθηκαν μερικώς δασικοί χάρτες σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει:

  1. Η αριθμ. 7068/229076/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Η12OΡ10-43Π) (ΦΕΚ 14/Δ/2-2-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αμπελώνας, Αργυροπουλίου , Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης.
  2. Η αριθμ. 4429/229114/21-12-2017 (ΑΔΑ: Ω7OΞΟΡ10-ΣΟΚ) (ΦΕΚ 30/Δ/8-2-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
  3. Η αριθμ. οικ. 5198/229081/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ3ΥΟΡ10-Τ49) (ΦΕΚ 25/Δ/07-02-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
  4. Η αριθμ. 1782/82098/23-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΖΣΟΡ10-ΠΤΨ) (ΦΕΚ 311/Δ/11-6-2019) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων Π.Ε. Τρικάλων.
  5. Η αριθμ. 5073/229085/21-12-2017 (ΦΕΚ Δ/54/14-2-2018) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου.
  6. Η αριθμ. 181/10619/24-l-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΖ7OΡ10-Θ63) (ΦΕΚ 109/Δ/10-3-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης των προ­ Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
  7. Η αριθμ. 201/9053/24-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΟΤΟΡ10-Ξ2Π) (ΦΕΚ 72/Δ/14-02-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με την οποία κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας