Ανακοίνωση Συλλόγου 24-7-2020 – Λειτουργία Συλλόγου κατά τον Αύγουστο 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί και συνεπώς δεν θα διατίθενται ούτε μεγαρόσημα.

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 1.8.2020 έως 10.8.2020 καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών θα γίνει από 3.9.2020 έως 10.9.2020 χωρίς καμία επιβάρυνση.

                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

              Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                      Θεόδωρος Χαλκίδης

Συνημμένα αρχεία: