Καταγγελία-Διαμαρτυρία-Μεθοδεύσεις μελών Δ.Σ. Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.


Κύριοι συνάδελφοι,

Το περιεχόμενο της από 24.7.2020 διαμαρτυρίας των υπογραφόντων αυτήν, έξι  μελών του Δ.Σ. (μειοψηφία), για τη ματαίωση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου είναι επιεικώς απαράδεκτο.

Οι ισχυρισμοί τους για «μεθοδεύσεις» κατά την έκδοση του από 24.7.2020 εγγράφου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και για τη ματαίωση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς μάλιστα ν’αναφέρουν ή να εμφανίσουν -ακόμα μέχρι και σήμερα- αποδεικτικά στοιχεία, είναι αβάσιμοι και ψευδείς.

Εάν έχουν κάποια απόδειξη, ή έστω  ένδειξη, για τους ισχυρισμούς  τους αυτούς, οφείλουν να τις γνωστοποιήσουν, άλλως μένουν εκτεθειμένοι. Σας επισυνάπτουμε δε και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήσαμε όλες τις διαδικασίες και χορηγήσαμε στον ΕΟΔΥ όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να κρίνει για το επικίνδυνο ή μη διενέργειας Γ.Σ. στον συγκεκριμένο χώρο. 

Για λόγους στοιχειώδους πρόνοιας και επειδή, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου, έχω την ευθύνη για την ομαλή και ασφαλή διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης και λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του COVID- 19, απευθυνθήκαμε ως Δ.Σ. στον αρμόδιο οργανισμό ΕΟΔΥ, για να μας υποδείξει τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την από πλευράς δημόσιας υγείας ασφαλή διενέργεια της συνέλευσης. Και η απάντηση, γνωστή σε όλους  σας, ήταν αρνητική.

Μετά την απάντηση αυτή η διενέργεια της Γ.Σ. δεν ήταν δυνατή και για αυτό ματαιώθηκε. Τι θα έπρεπε να γίνει κατά τους διαμαρτυρόμενους και καταγγέλλοντες; Να αγνοούσαμε τη θέση του ΕΟΔΥ και να γινόταν Γ.Σ.; Είναι αδιανόητο αυτό.  Δεν γνωρίζαμε όμως ότι στους κόλπους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας διαθέτουμε -εκτός των άλλων- διαπρεπείς επιδημιολόγους-λοιμωξιολόγους οι οποίοι αμφισβητούν την άποψη για τη δημόσια υγεία ενός οργάνου-θεσμού που, κατά γενική ομολογία, έσωσε τη χώρα από την πανδημία κατόπιν των εύστοχων και έγκαιρων χειρισμών του.

Οφείλουμε δε να σας πληροφορήσουμε ότι  το μέλος του Δ.Σ. και της μειοψηφίας αυτού, κα Χριστίνα Μάνδρου, ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία να αναζητήσει και να βρει εντέλει, μετά από συνεννόηση με το Δήμο Αθηναίων, αίθουσα κατάλληλη για τη διεξαγωγή της ΓΣ διαβεβαιώνοντας το Σώμα ότι τηρεί όλες τις προϋποθέσεις. Είναι η ίδια η κα Μάνδρου που υπογράφει και καταγγέλλει μεθοδεύσεις, χωρίς βέβαια να αναφέρει πουθενά το δικό της σημαίνοντα ρόλο στην προσπάθεια του Δ.Σ. για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

Πρόκειται δυστυχώς για μια υποτιμητική και αλαζονική συμπεριφορά των «διαμαρτυρόμενων συναδέλφων» μας-μελών του Δ.Σ., αλλά και για έναν επικίνδυνο μικροπολιτικό παραλογισμό που είναι  αναγκαίο να μην επικρατήσει στους κόλπους του συμβολαιογραφικού κόσμου.

Η δημοκρατική ευαισθησία δεν είναι γνώρισμα μόνον των διαμαρτυρόμενων και δεν επιτρέπουμε σε κανένα να αμφισβητεί την προσήλωσή μας στις δημοκρατικές αρχές και αξίες.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας