Υπενθύμιση για λήψη ψηφιακής υπογραφής 14-9-2020

ΘΕΜΑ: Ψηφιακές υπογραφές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι όσοι από εσάς δεν έχουν ήδη αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, πρέπει, κατά το αποκλειστικό χρονικό διάστημα από 16-9-2020 έως και 15-10-2020 και ώρες 8:00 – 16:00, να προβούν στα παρακάτω βήματα:

1.- Συμπληρώνετε με τα στοιχεία σας την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου. Ο Σειριακός Αριθμό ΑΔΔΥ δεν είναι απαραίτητος σε αυτή τη φάση της διαδικασίας. Αντίθετα, το όνομα χρήστη στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ είναι. Εάν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, για να εγγραφείτε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet, ακολουθήστε τις λεπτομερείς Οδηγίες Εγγραφής και στο τέλος της διαδικασίας, θα λάβετε όνομα χρήστη.

2.- Υποβάλλετε σε ΚΕΠ την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου και λαμβάνετε αποδεικτικό υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

3.- Προσέρχεστε με το ως άνω αποδεικτικό στο Σύλλογο (μεταξύ 8:00 και 16:00) στον 1ο όροφο, όπου μηχανικός από την εταιρεία OPTIS θα ολοκληρώσει τη διασύνδεση της ψηφιακής υπογραφής σας με το Σύστημα ΕΡΜΗΣ.

4.- Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, πρέπει να κατεβάσετε (με τους κωδικούς σας χρήσης) το ειδικό πρόγραμμα από τον ιστότοπο του Συλλόγου (https://enotariat.gr/?page_id=5987). (Σημ. Εάν δεν έχετε κωδικούς, αυτοί χορηγούνται από την εταιρεία διαχείρισης του ιστότοπου CLEVERMEDIA, τηλ: 210-7247506).

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση παρέλευσης του ως άνω αποκλειστικού χρονικού διαστήματος ή πιθανής παράτασης αυτού, η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν θα παρέχεται πλέον από το Σύλλογο και ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία μόνος του και με δικά του έξοδα.

Στο παρόν επισυνάπτονται: α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών προς την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, β) οδηγίες για εγγραφή στη Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και γ) οδηγίες χρήσης του προγράμματος της ψηφιακής υπογραφής.

 

Με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Θεόδωρος Χαλκίδης