Ανακοίνωση Συλλόγου-Υπηρεσία ηλεκτρ.υποβολής αιτήσεων από συμβολαιογράφους – Εγχειρίδιο χρήσης

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων – Κοινοποίηση Εγχειριδίου Χρήσης»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων όπως αυτό εκπονήθηκε από τον Φορέα ΕΛΛHΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και μας απεστάλη σήμερα.

Σας ενημερώνουμε δε ότι από σήμερα 12.10.2020 υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από Συμβολαιογράφους για την καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων.

Σας πληροφορούμε ότι μετά τη μελέτη του εγχειριδίου, όπως αυτό μας απεστάλη σήμερα από τον Φορέα, θα συγκροτηθεί στο Σύλλογό μας Ομάδα Υποστήριξης (help desk) που θα αποτελείται από τεχνικό και μέλη του Συλλόγου μας για την υποβοήθηση των μελών μας, που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την συγκεκριμένη εφαρμογή ενώ παράλληλα θα ανακοινωθεί η διοργάνωση σεμιναρίου μέσω διαδικτύου (webinar) για τη χρήση της εφαρμογής.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                  Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                            Θεόδωρος Χαλκίδης