Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για τους συμβολαιογράφους

ΘΕΜΑ: «Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για τους συμβολαιογράφους»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθ. Α1138/12.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄2470) καθορίστηκε η έκταση εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, από 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε πιλοτικά η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις (των συμβολαιογράφων συμπεριλαμβανομένων) και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και μετά.

Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν τα παραστατικά μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών εσόδων όλου του 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου για το έτος αυτό.

Η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στο myDATA καθίσταται υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2021.

 Αναλυτικότερα, από την 1η Οκτωβρίου 2020, μέσω της διεύθυνσης mydata.aade.gov.gr:

– Μπορεί να γίνει εγγραφή στην ειδική διεπαφή της ΑΑΔΕ (myDATA RESTAPI) για διαβίβαση παραστατικών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικά /λογιστικά, ERP).

– Είναι διαθέσιμη η ειδική φόρμα για καταχώρηση παραστατικών για επιχειρήσεις με μικρό τζίρο ή μικρό πλήθος παραστατικών. Εντός του Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα myDATA να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους και να λαμβάνουν αντίγραφά τους σε ψηφιακή μορφή.

 Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ, τηλ.: 213.1621000) λειτουργεί και ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποδοχής ερωτημάτων για την πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA.

Από τον Φορολογικό μας σύμβουλο «Computax Λογιστές Σύμβουλοι» λάβαμε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο «TO MY DATA ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», το οποίο και σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας.

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωσή του.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας              Θεόδωρος Χαλκίδης