Εγκύκλιος Συντονιστικής 11/2015 – Πλάστα πληρεξούσια

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι , όπως ενημερωθήκαμε  από τις συναδέλφους  Παρασκευή Τσαμάκου, συμβολαιογράφο Πειραιά και  Χρυσούλα Καραμιχαήλ, συμβολαιογράφο Χαλκίδας, έχουν εμφανισθεί δύο πλαστά πληρεξούσια που φέρεται να έχουν συνταχθεί από την πρώτη συμβολαιογράφο Παρασκευή Τσαμάκου (αριθμοί 399/17-7-2012 και 452/2-10-2012) και έχουν χρησιμοποιηθεί από την δεύτερη συμβολαιογράφο σε σύνταξη και υπογραφή αγοραπωλητηρίων συμβολαίων.

Εφιστούμε την προσοχή καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι «εντολές» που περιλαμβάνονται  στο δεύτερο πλαστό πληρεξούσιο. Και οι δύο συνάδελφοι έχουν προβεί στις νόμιμες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης