Ανακοίνωση Συλλόγου 20-10-2020 – Ψηφιακές υπογραφές – Προβλήματα σε Κ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Ψηφιακές υπογραφές – Προβλήματα σε Κ.Ε.Π.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1464/19-10-2020 ανακοίνωσης του Συλλόγου, σας επισημαίνουμε κάποια ζητήματα, που έχουν παρατηρηθεί σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.):

α) Η υπεύθυνη δήλωση – αίτηση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών  υποβάλλεται στα Κ.Ε.Π. προς την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου και ο αιτών λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής. Δεν γίνεται βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

β) Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση – αίτηση αφορά έκδοση ψηφιακής υπογραφής φυσικού προσώπου, όχι φορέα (π.χ. Υπάλληλοι Υπουργείου Δικαιοσύνης).

γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση εμπλοκής στα Κ.Ε.Π., επικοινωνείτε στο 210-3307450 εσωτ. 466, για να μιλήσετε με αρμόδιους από την εταιρεία OPTIS.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν αποσταλεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1316/14.09.2020 υπενθύμισή μας, με τίτλο «Ψηφιακές υπογραφές».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας