Εγκύκλιος Συντονιστικής 10/2015 – Ασφαλιστικές εισφορές 2014 ΤΑΝ & ΤΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε:

α) το έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)-Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015. Επισημαίνουμε ότι η εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (η οποία αφορά όλους τους ασφαλισμένους, δικηγόρους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές & συμβολαιογράφους και ανέρχεται στο ποσό των 120 ευρώ ετησίως) πρέπει να καταβληθεί μέσα στην ανωτέρω προθεσμία (Ε.Τ.Ε.-κωδικός αιτιολογίας 70-Ο.Α.Ε.Δ.) ανεξαρτήτως ποσού ασφαλιστικής εισφοράς και κατηγορίας ασφαλισμένου και

β) το από 12/1/2015 έγγραφο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) – Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) σχετικά με τα κατώτατα όρια ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 που πρέπει να καταβληθούν στον Τομέα Συμβολαιογράφων μέχρι 31 Μαρτίου 2015.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι η εκπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται πλέον με τόκο υπερημερίας 0,68% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Α.Ν. (www.tnomik.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τ.Σ. (www.tas.or.gr).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης