Πρόσκληση γενικής συνέλευσης – 8 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4- ΤΗΛ 210 3303565
Αθήνα, 31.12.2014
Τ.Κ. 106 78 ΑΘΗΝΑ
Αρ. πρωτ. 387

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού καλούμε όλα τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων στην καθιερωμένη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 στην αίθουσα του πρώτου ορόφου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Γενναδίου, αριθμός 4, όπου και τα γραφεία του Συλλόγου μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διοικητικός απολογισμός – ενημέρωση επί των θεμάτων (κύριας σύνταξης Ταμείου Νομικών-επικουρική σύνταξη, ΕΦΑΠΑΞ από Τομέα Παροχών Συμβολαιογράφων του ΕΤΑΑ, Ενοποίηση Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, δυνατότητα για σύσταση αντί του ΤΑΣ νέου ΝΠΙΔ (ΤΕΑ)
2. Οικονομικός απολογισμός: – Ισολογισμός χρήσης 2014
3. Προϋπολογισμός χρήσης 2015.
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από πάσης ευθύνης
6. Προγραμματισμός εκδηλώσεων 2015
7.- Αλλες Προτάσεις

Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του ¼ των ταμειακώς εν τάξει μελών. Οι μη δυνάμενοι να παραστούν μπορούν να αποστείλουν εξουσιοδότηση προς ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Συλλόγου ταχυδρομικώς στα Γραφεία του Συλλόγου ή με Fax στο τηλέφωνο 210-3303565 μέχρι της 5.2.2015. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο την επόμενη Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 στον αυτό τόπο και ώρα με τα ίδια θέματα με οποιαδήποτε παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα με εξουσιοδότηση μέλη.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα κοπεί και η πίττα του Συλλόγου και θα προσφερθεί πρωινό τσάι, βουτήματα κ.λ.π. με έξοδα του Συλλόγου.

Σημείωση: Σίγουρη ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης θα είναι η πρώτη Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015. Παρακαλούμε να προσέλθετε την ημέρα αυτή ή να αποστείλετε εξουσιοδότηση και να μας τηλεφωνήσετε σχετικά για την παρουσία σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, Σας εύχεται ευτυχισμένο το καινούργιο χρόνο 2015, Υγεία, Χαρά και Οικογενειακή Ευτυχία.

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΟΥΡΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΛΕΥΡΑ-ΚΡΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΔΟΜΝΙΚΗ