Κτηματολόγιο-Επιστολή Γεν.Διευθυντή-Έναρξη ψηφιακών υπηρεσιών για τους συμβολαιογράφους

ΘΕΜΑ: «Ελληνικό Κτηματολόγιο- Έναρξη ψηφιακών υπηρεσιών για τους συμβολαιογράφους»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’αριθμ.πρωτ. ΓΔ 1592/2038420 επιστολή του κ. Στέφανου Κοτσώλη, Γενικού Διευθυντή της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» απευθυνόμενη στον κ.Γεώργιο Ρούσκα, Πρόεδρο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., με την οποία γνωστοποιείται η έναρξη των ψηφιακών υπηρεσιών για τους συμβολαιογράφους.

Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωσή μας με αναλυτικές χρηστικές πληροφορίες για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                Θεόδωρος Χαλκίδης