Πρακτικό κλήρωσης ασκουμένων δικηγόρων στο ΣΣΕΑΠΑΔ