Εγκύκλιος 6/2015 – Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κ.Κατερίνας Σαββαΐδου σύμφωνα με το οποίο, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορούν την περίοδο 1.1.2014 έως 31.12.2014 και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης