Πρόσκληση ΔΣ 27/1/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Έγγραφα υπ’αριθ.πρωτ. 1228 /3-12-2014 και 445/7-2-2013(4) , του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης «Περί ενοποίησης του λογαριασμού διαχείρισης δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων με το λογαριασμό του Συλλόγου».
2-) Διαχείριση υπολοίπου λογαριασμού κρατικών συμβολαίων του Συλλόγου –Διανομή μερίσματος. .
3-) Ορισμός αναπληρωματικού μέλους Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου Πρωτοδικείου Αθηνών.
4-) Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση Υπουργικής απόφασης προς ανάθεση είσπραξης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς τον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από κρατικά και τραπεζικά συμβόλαια στις Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 106§4 Ν. 2362/1995 (με την παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου ως δαπάνης βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστού 10% επί των εισπραττομένων) ή και  άρθρου 12 παρ.34174/2013. .
5-)  Συζήτηση & λήψη απόφασης για τον καθαρισμό του κτιρίου του Συλλόγου-Τεχνικός Ασφαλείας.
6-) Αιτήσεις

Με τιμή
O Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης