Ανακοίνωση Συλλόγου 9-11-2020 – Ενημέρωση για ψηφιακές υπογραφές

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για ψηφιακές υπογραφές

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι για ψηφιακές υπογραφές θα εξυπηρετείστε εξ αποστάσεως κάθε Πέμπτη από τις 09:00 έως τις 17:00 και εφ’ όσον έχετε αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@optis.gr. Η προτεραιότητα της εξυπηρέτησής σας θα γίνεται βάσει της ώρας άφιξης του e-mail σας.

Στο e-mail θα πρέπει να αναφέρετε:

  • Ονοματεπώνυμο,
  • Αριθμό σταθερού τηλέφωνου επικοινωνίας και
  • Έναν από τους παρακάτω λόγους επικοινωνίας : (α) Πριν το ΚΕΠ, (β) Έκδοση ψηφιακής υπογραφής, ή (γ) Τεχνική βοήθεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτησή σας είναι να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Anydesk στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την απομακρυσμένη σύνδεση.

Για τους λόγους επικοινωνίας (α) και (β), είναι αναγκαίο να έχετε διαθέσιμους τους κωδικούς σας TAXISnet.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης