Πρόσκληση ΔΣ 23/1/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-) Έγκριση ισολογισμού, ταμειακού απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 του Συλλόγου.
2-) Έγκριση ισολογισμού, ταμειακού απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014 διαχείρισης δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων.
3-) Έγκριση οικονομικού απολογισμού πληροφορικής έτους 2014.
4-) Εκθέσεις ελέγχου υπ’αριθμ. 20212/11.12.2014 & 20218/13.01.2015.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης