Ανακοίνωση Συλλόγου-Ηλεκτρ,ραντεβού-Υποθηκ.-Κτηματ.Γραφείο-Ενεχυροφυλακείο Αθηνών

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονικό Ραντεβού στο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο – Ενεχυροφυλακείο Αθηνών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών (http://www.ypothath.gr/htm/mortgage/index.php) παρέχεται μέσω ειδικής πλατφόρμας η δυνατότητα κλεισίματος ραντεβού, ηλεκτρονικά, για τις εργασίες του Υποθηκοφυλακείου, του Κτηματολογικού Γραφείου και του Ενεχυροφυλακείου, με απόλυτη τήρηση της σειρά προτεραιότητας του ηλεκτρονικού ραντεβού ενώ η τελική σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από την ώρα προσέλευσης στο ραντεβού.

Η αίτηση για ραντεβού γίνεται από 9.00 μέχρι τις 15:00 και ΜΟΝΟ για την επόμενη ημέρα. Για την Δευτέρα τα αιτήματα θα στέλνονται μόνο Παρασκευή τις ίδιες ώρες. Αιτήματα που στέλνονται εκτός του πιο πάνω διαστήματος το σύστημα τα ακυρώνει. Σε περίπτωση μη έγκρισης του ραντεβού, λόγω μεγάλης ζήτησης, θα πρέπει να επιχειρήσετε εκ νέου σε επόμενο χρονικό σημείο.

Α. Διαδικασία ηλεκτρονικού ραντεβού:

  • Το κλείσιμο των ραντεβού μέσω της πλατφόρμας γίνεται από το υπομενού “ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ” του μενού “ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ”.
  • Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία που φέρνουν την ένδειξη αστεράκι
  • Στο πεδίο Subject συμπληρώνεται ΜΟΝΟ ο κωδικός αριθμός:

1 για ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ (συμβόλαια, διοικητικές πράξεις, δικαστικές αποφάσεις)

2 για ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (για πιστοποιητικά και αντίγραφα)

3 για ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

4 για ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ (πιστοποιητικά και αντίγραφα)

5 για ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΡΕΥΝΑ (Γαλάτσι, Μοσχάτο)

6 για ΕΝΕΧΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

  • Στο πεδίο Name ΜΟΝΟ το ονοματεπώνυμο του συναλλασσόμενου.
  • Στο πεδίο Content γράφεται ΜΟΝΟ ο αριθμός μητρώου του δικηγόρου/δικαστικού επιμελητή ή ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας για τους πολίτες ΚΑΙ η επιθυμητή ώρα καθώς επίσης (όπου απαιτείται) το πλήθος των αντιγράφων που επιθυμείτε να λάβετε.

Σημειώνεται ότι δεν πρέπει να γράφονται επιπλέον σχόλια στα ανωτέρω πεδία καθώς στην περίπτωση αυτή το ραντεβού δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί.

 

Β. Ανακοίνωση Ραντεβού:

Τα ραντεβού της επόμενης ημέρας, καθώς και οι ώρες προσέλευσης θα ανακοινώνονται στο μενού “ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ” μετά τις 17:00.

Ο πολίτης / δικηγόρος / δικαστικός επιμελητής προσέρχεται και επιδεικνύει μέσω του κινητού του στον υπάλληλο στην είσοδο της υπηρεσίας την  “ΕΓΚΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ” (ΑΜ ή ΔΑΤ στον πίνακα) και την επαγγελματική του ταυτότητα για δικηγόρο/δικαστικό επιμελητή ή την αστυνομική τους ταυτότητα οι πολίτες. Ο πίνακας με το ραντεβού  επιδεικνύεται και στα αστυνομικά όργανα και συνοδεύει τη βεβαίωση μετακίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε και για την λειτουργία του κατά τη διάρκεια των απαγορευτικών μέτρων.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης