Ανακοίνωση – σχετικά με ηλεκτρονική κλήρωση για εκλογές 2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή παράπονα συναδέλφων για τον μη διορισμό τους ως δικαστικών αντιπροσώπων στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία αποστολής των αιτήσεων στον Άρειο Πάγο ορίστηκε από την με αριθμό 894/30-12-2014 εγκύκλιο του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου.

2. Η Υπηρεσία του Συλλόγου μας καθ’ υπόδειξη του αρμοδίου υπαλλήλου του Αρείου Πάγου, δέχθηκε αιτήσεις συμβολαιογράφων μέσα στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των δυο (2) ημερών μέχρι την 18.00΄ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2015 και διαβίβασε αποκλειστικά και μόνο τις αιτήσεις προτίμησης στο σύνολό τους, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων καταχωρήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή- αρχείο EXCEL (452 καταχωρημένες ηλεκτρονικά, πλέον 50 μόνο σε έντυπη μορφή).

Κατόπιν σημερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας μας (ώρα 16.00΄), με το Τμήμα Πληροφορικής του Αρείου Πάγου, μας διαβεβαίωσαν ότι ελήφθησαν υπ’ όψιν όλες οι αιτήσεις προτίμησης τόσο οι ηλεκτρονικά καταχωρημένες, όσο και οι μεμονωμένες σε έντυπη μορφή για την ηλεκτρονική κλήρωση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου