Ανακοίνωση Συλλόγου 20-11-2020 – Ισχύς Αποδεικτικού Ασφαλιστικής ενημερότητας

ΘΕΜΑ: Ισχύς Αποδεικτικού Ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας του Συλλόγου με το αρμόδιο τμήμα του ΕΦΚΑ, αναφορικά με την ισχύ αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας, που εξεδόθησαν προ των πρόσφατων οδηγιών του e-ΕΦΚΑ για το ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, μας γνωστοποίησαν ότι τα έως σήμερα εκδοθέντα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία είναι σε ισχύ, εξακολουθούν να είναι έγκυρα και δύνανται να χρησιμοποιηθούν στις συναλλαγές.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης