Ανακοίνωση Συλλόγου-Διαδικτυακή ενημέρωση για συμβολαιογραφικά θέματα-26.11.2020

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή ενημέρωση μελών του Συλλόγου Πέμπτη-26/11/2020-ώρα 15:00μμ

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 θα λάβει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για τα κάτωθι θέματα:

Α) 1.- Ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου

2.- Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κεφαλαίου (Εισηγητές: Γεώργιος Ρούσκας-Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ., Αθανάσιος Δράγιος-Μέλος του Δ.Σ. Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ  & Σταύρος Κουταλιανός-Συμβολαιογράφος Ρόδου)

Β) Ψηφιακή λειτουργία Κτηματολογίου-Ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων δικαιωμάτων (Εισηγητής: Θεόδωρος Χαλκίδης-Γενικός Γραμματέας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.)

Γ)  Πρόληψη & καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές  δραστηριότητες & της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας-ν.4557/2018 -Άϋλο συναινετικό διαζύγιο-Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (Εισηγήτρια Ελένη Κοντογεώργου-Αντιπρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ)

Για την παρακολούθηση της τηλεδιάσκεψης, θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης