Επείγουσα ανακοίνωση – Απάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης για έκδοση πιστοποιητικού του ν.δ.3082/1954

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια του υπ’αριθμ. 7/9-1-2015 εγγράφου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος με θέμα την αδυναμία έκδοσης και κατά συνέπεια προσκόμισης του πιστοποιητικού της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξέδωσε την με αριθμό πρωτ. 1036/12-1-2015 σχετική απάντηση.

Τα συγκεκριμένα έγγραφα συνημμένα σας αποστέλλονται.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης