Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2015 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1003

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σε εκτέλεση του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) εκδόθηκε η ΠΟΛ 1003/2014, με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Με την ανωτέρω ΠΟΛ ως προς την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 12 § 5 του ν.4308/2014 διευκρινίζεται ότι: «Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι κάθε έγγραφο που περιέχει τα οριζόμενα στοιχεία (πληροφορίες) του παραστατικού λιανικής πώλησης εξομοιώνεται με παραστατικό λιανικής πώλησης (π.χ. συμβόλαια μεταβίβασης αγαθών, λογαριασμοί, εισιτήρια, τραπεζικά παραστατικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστού στοιχείου λιανικής για την είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφους, εφόσον η αμοιβή αναγράφεται στο σχετικό συμβόλαιο, δεδομένου ότι το συμβόλαιο εξομοιώνεται στην περίπτωση αυτή με στοιχείο λιανικής βάσει των στοιχείων που περιέχει. Το ίδιο ισχύει αναλογικά και με τις ίδιες προϋποθέσεις για κάθε άλλο υπόχρεο (π.χ. δικαστικοί επιμελητές).

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την ΠΟΛ 1003/2014.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης