Ανακοίνωση – Σχετικά με έκδοση πιστοποιητικού συνταχθείσας διαθήκης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε  ότι  η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. δ. 3082/1954 (Α` 257), για την  έκδοση πιστοποιητικού για την  ύπαρξη ή μη συνταχθείσας διαθήκης, που είχε  παραταθεί  τελευταία φορά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, κατά την παρ.2 άρθρου 36 Ν.4111/2013,ΦΕΚ Α 18/25.1.2013, έχει εκπνεύσει.

Αναμένεται ήδη από το μήνα Δεκέμβριο του παρελθόντος έτους νομοθετική ρύθμιση με  πράξη νομοθετικού περιεχομένου, για την αναδρομική  ολοσχερή  κατάργηση της σχετικής υποχρέωσης. Κατά συνέπεια μέχρι την  θέσπιση της ρύθμισης αυτής δεν είναι δυνατή  η υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς καθώς και η υποβολή  αιτήσεων για την μεταγραφή δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης