Ανακοίνωση Συντονιστικής – Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων & διενέργειας πλειστηριασμών λόγω βουλευτικών εκλογών 2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 110/2-1-2015 κατεπείγον έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα, αναστέλλεται πανελλαδικά η λειτουργία των δικαστηρίων δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών της 25-1-2015 και δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από αυτές, δηλαδή από 22 Ιανουαρίου 2015 έως και 27 Ιανουαρίου 2015. Κατ’ εξαίρεση, στο Πρωτοδικείο Αθηνών παρατείνεται η αναστολή εργασιών για μία (1) ακόμη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή μέχρι και 28 Ιανουαρίου 2015. Κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες αναστέλλεται και η διεξαγωγή πλειστηριασμών.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης