Ανακοίνωση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Σας κοινοποιούμε την Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων).

 

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης