Ανακοίνωση σχετικά με πλαστές ληξιαρχικές πράξεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή αναφορά-καταγγελία της συναδέλφου συμβολαιογράφου Πειραιά κ. Μαρίας Κελτεμλίδου, επισημαίνουμε το γεγονός ότι παρατηρείται εκτεταμένη χρήση πλαστών ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης ότι εκδίδονται από το Ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων με χρήση πλαστής στρογγυλής σφραγίδας και τα οποία χρησιμοποιούνται για σύνταξη πράξης αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου κυρίως από αλλοδαπούς. Τις πράξεις αυτές εν συνεχεία καταθέτουν στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής προκειμένου να αιτηθούν άδεια διαμονής ως γονείς ανηλίκου. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σας για την ανάγκη επαλήθευσης της γνησιότητας των ως άνω εγγράφων.

Επίσης σύμφωνα με την ως άνω αναφορά, έχει κατασκευαστεί από αγνώστους η στρογγυλή σφραγίδα της ως άνω συμβολαιογράφου και εμφανίζονται πράξεις της, ότι δήθεν έχουν συνταχθεί από την ίδια. Συνιστούμε σε περίπτωση που περιέλθουν στα χέρια σας πράξεις της, να έρθετε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης