Ενημέρωση για την έναρξη Ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για ακίνητα των περιοχών στην Δημοτική Κοινότητα Βόλου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.