Ανακοίνωση Συλλόγου 22-12-2020 – Διανομή μερίσματος

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για διανομή μερίσματος

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

       Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση που έλαβε χώρα την 16/12/2010 μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισε ομόφωνα, παρά την μη ψήφιση του προϋπολογισμού για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους και με ατομική ευθύνη εκάστου μέλους του Δ.Σ., τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους συναδέλφους ποσού.

       Η διανομή του μερίσματος στο ανωτέρω ποσό λαμβάνει χώρα σε μία στιγμή που εξακολουθούμε όλοι μας να το χρειαζόμαστε, είτε για την κάλυψη επαγγελματικών μας αναγκών, είτε ακόμη και για την καθημερινή επιβίωση μας, καθώς οι συνέπειες της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία είναι εμφανείς και διαρκείς.

         Το συνολικό ποσό του μερίσματος αντλείται από τα έσοδα του Συλλόγου από τη διενέργεια πλειστηριασμών και από τα κρατικά/τραπεζικά συμβόλαια του έτους 2020, που όπως όλοι γνωρίζουμε, στο τρέχον έτος και λόγω της πανδημίας, οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν (κρατικά/τραπεζικά συμβόλαια, πλειστηριασμοί) μετά το β’ εξάμηνο του 2020 ήταν εμφανώς λιγότερες.

          Ο Σύλλογος και η Διοίκηση αυτού εξακολουθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις καθημερινά και παρεμβαίνουν, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και για τη διαμόρφωση της «επόμενης ημέρας», στην οποία οφείλουμε να είμαστε όλοι παρόντες, δημιουργικοί και ενωμένοι.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης