ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ-2020-Ταυτότητα Κτιρίου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, και μετά από σχετική συνεννόηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΣΕΠΑΔ, σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2020, από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε ότι η ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» που ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα λειτουργεί για ένα μήνα, ως και την 31η Ιανουαρίου 2021, σε προαιρετική βάση, παράλληλα με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση για τους μηχανικούς και την αποφυγή παύσης των δικαιοπραξιών.

Συνεπώς για τον μήνα Ιανουάριο 2021 εκτός από τις Βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από τη ψηφιακή πλατφόρμα «Ταυτότητα Κτιρίου» θα τυγχάνουν χρήσης και οι Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν με την ισχύουσα μέχρι σήμερα διαδικασία του Ν.4495/2017.

Η σχετική ανακοίνωση είναι προσβάσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας