Πρόσκληση ΔΣ 23 12 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:
1-) Ορισμός αναπληρωματικού μέλους Τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου Πρωτοδικείου Αθηνών.
2-) Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση Υπουργικής απόφασης προς ανάθεση είσπραξης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς τον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. από κρατικά και τραπεζικά συμβόλαια στις Δ.Ο.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 106§4 Ν. 2362/1995 (με την παρακράτηση υπέρ του Δημοσίου ως δαπάνης βεβαίωσης και είσπραξης ποσοστού 10% επί των εισπραττομένων).
3-) Έκθεση ελέγχου υπ’αριθμ. 20212/2014.
4-) Συζήτηση & λήψη απόφασης για τον καθαρισμό του κτιρίου του Συλλόγου.
5-) Αιτήσεις

 

Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης