Ανακοίνωση Συντονιστικής 7-1-2020 – Επιστρεπτέα προκαταβολή Νο5

ΘΕΜΑ: Επιστρεπτέα προκαταβολή Νο5

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης επιστρεπτέας προκαταβολής  No5 (ΦΕΚ Β’ 7/04-1-2021).

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου (https://www.minfin.gr/web/guest/-/anoixe-e-platphorma-tes-epistrepteas-prokataboles-5?inheritRedirect=true&redirect=%2F) από 5/1/2021 του Υπουργείου Οικονομικών, οι δικαιούχοι του 5ου κύκλου του χρηματοδοτικού σχήματος μπορούν να υποβάλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myBusinessSupport” (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Οι κατηγορίες των δικαιούχων ορίζονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΓΔΟΥ 1/4-1-2021), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 7/Β/4-1-2021), σχετικά με τη «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020».

Υπενθυμίζεται, ότι στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο5, όπως και στον προηγούμενο κύκλο, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή/6/2021.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Με επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων,  θα προσδιοριστούν ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης και άλλα σχετικά ζητήματα

Συνημμένα σας αποστέλλονται οι σχετικές Οδηγίες της ΑΑΔΕ για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο5.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας