Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημερώσης κτηματολογικής βάσης